שמאות סביבתית

“שמאות סביבתית” פירושה הערכת שווי מקרקעין המושפעים מיתרונות או מחסרונות סביבתיים אשר חלים על הנכס הנישום. הדבר מתבטא, למשל,  כאשר נכסים חשופים או נפגעו מגורמים סביבתיים כגון מפעלים מזהמים, קרקע מזוהמת, פגיעה בערכי טבע קרקע נוף ואויר.

בשנים האחרונות תחום השמאות הסביבתית תפס תאוצה, ואפילו חובה בעת הגשת חוות דעת שמאית להתייחס למצב הקרקע, האוויר, הנוף והסביבה.

לדוגמא, זיהום קרקע כתוצאה מזרימת ביוב במטעים, בפרדסים או מזהמים אחרים, כגון דלקים ושמנים שחודרים לקרקע ומהווים גורם לנזקים של עשרות שנים וכתוצאה מכך לירידה משמעותית בערך הקרקע, ומנגד קיימת עליית שווי מקרקעין בשל איכות סביבה, נוף, אוויר נקי, קרבה וגישה לשטחים פתוחים או סביבה ימית.

מוטי זייד, הבעלים של חברת זייד את זייד בע”מ , ניסיון של עשרות שנים בהיבטים הסביבתיים הקשורים להערכת שווי נכסי נדל”ן.

קרא עוד