בוררות נדל”ן

אחת הדרכים המקובלות כיום לפתרון, כאשר שני צדדים נמצאים בסכסוך כזה או אחר, היא מינוי בורר בין הצדדים. בתי המשפט עמוסים והסחבת בבתי המשפט עשויה לגרום לכל ההליך המשפטי להיות בלתי כדאי, אפילו במקרים בהם זוכים לבסוף לכאורה בכל.

בוררות בנדל”ן יכולה להיות קריטית בשל לוחות זמנים קצרים של תקופת הבוררות – בוררות יכולה לקחת עד חצי שנה לכל היותר. לעומת זאת, כאשר צדדים הולכים לבית המשפט אין להם אפשרות להשפיע על השופט בתיק. בבוררות יכולים הצדדים לבחור את הבורר בעצמם. הבורר מחויב להיות אובייקטיבי ולפסוק על פי אמות המידה שלו והבנתו את הדברים ובלוח זמנים קצר יחסית.

בחירה בחברת זייד את זייד בע”מ ומוטי זייד, מנכ”ל החברה, כבורר מוסכם מראש בעת הקמה של פרויקטים או בעת סכסוכים כאלה או אחרים, תיתן פיתרון מהיר יעיל מקצועי ושקול במידה ויהיו חילוקי דעות בעתיד.

לאנשי חברת זייד את זייד בע”מ רקע שמאי, הנדסי כלכלי ומשפטי תחת קורת גג אחת, דבר המאפשר לחברה להיות בוררת מצוינת. נימוקי הפסיקה בבוררות יושפעו מהידע בתחומים הרלוונטיים, דבר אשר מחזק ומסביר את מהות פסיקת הבוררות בצורה מיטבית ויצמצם את אפשרות ביטול או ערעור על הפסיקה.

קרא עוד