שמאות חקלאית

שמאות חקלאית הינה מבין השומות החשובות למגזר ההתישבות, הן במגזר המושבי, הקיבוצי והכפרי.
רוב קרקעות המדינה הינו קרקעות חקלאיות ועליהן חלות מספר רב של תוכניות עם שיוך וניצול כזה או אחר.
לשמאות חקלאית זיקה ישירה לנושא הקצאת קרקעות ע”י מנהל מקרקעי ישראל וכן לפיצוי בהפקעות, הרחבה דרכים, מסילות ברזל, קווי חשמל, דמי שימוש, זכויות מעבר, זכויות מיים וכדו’, כמו כן עבודה מול פגעי טבע – הקרן לנזקי טבע ואחרים.
לשמאי חקלאי ניסיון וידע בטיפול בכל הנושאים הרלוונטיים ולמוטי זייד, מנכ”ל מוטי זייד בע”מ, ידע וניסיון רב שנים בתחום של שומות פיצויים, הפקעות, שומות חקלאיות, נזיקין, חוות דעת מומחה בתחום ועוד.
ניצול הידע והנסיון של מוטי זייד עשויי להועיל למזמין העבודה או חוות הדעת.

קרא עוד