שוק הנדל”ן בתקופת הפסקת האש, טוב או רע?

אנו נמצאים בשלב הפסקת אש, בשלב הזה נחשפות אותן ידיעות כלכליות שעוכבו במהלך מבצע צוק איתן. ידיעות אלה חושפות את המחלוקת הפנימית באוצר ואצל יודעי דבר, עד כמה אנחנו כבר במצב של התמתנות השוק.

יש המכסים את הנתונים השליליים ואלו הממאיטים והמצמצמים את  מגמות השוק העסקי כלכלי וחושפים רק את שוק הנדל”ן למגורים בו ניכרים עדיין ניצוצות חיוביים (אך לא לעולם חוסן) אל מול נתוני הכלכלה והנדל”ן האחר שהוא העיקרי, דהיינו הנדל”ן המסחרי- משרדים ומלונאות בהם ניקרת מדיי יום ביומו מגמת האטה.

את המגמות הכלכליות שהובילו למצב נוכחי זה ראינו טרם המבצע אך בהחבא ובקטן, וכעת כאשר מבצע צוק איתן הגדיל את הוצאות הממשלה והקטין את הביקושים למוצרי צריכה אנו נחשפים בייתר שאת למצב פחות טוב של שוק הנדל”ן בכללותו.

כולי תקווה ששילוב נכון של פעילות ממשלתית עסקית וכלכלית תוביל למיתון ההאטה.