הסינים גילו את האבוקדו – מרדכי זייד 1990

לאחרונה מתפתח שוק חדש ונוסף לענף האבוקדו וקיים ביקוש עולה מכיוון השוק הסיני.

ההשפעות ניכרות כבר בשטח וקיימות נטיעות חדשות שלא נראו בעבר.

עוד על ענף האבוקדו מפנה לכתבה שכתבתי (מרדכי זייד) בשנת 1990 בירחון השמאים בשם החקלאי וענף האבוקדו

לחץ על הקישור לקריאת הכתבה – הסינים גילו את האבוקדו

מקרקעין וערכן עמוד שער