התייקרות קרקעות לבניה מה שהיה כך יהיה – תזכורת משנת 1991

כבר בשנות ה-90 אני, מוטי זייד ,כבר אז  תיעדתי את מה שיהיה היום, עלויות מחירים חריגות כמו שקורות בשנים האחרונות, שרדנו בעבר נשרוד גם את זה.

מצורף קישור לכתבה שפרסתי בעיתון מעריב בתאריך 2.8.1991 ופורסמה גם בעיתון מגרשים שהיה בבעלותי.

https://bit.ly/3st0oKA  (עמוד 12).